Gündeliği çözümler, çokluğu benimser.

Analyzes the quotidian, embraces the multitude. 

ARAÇLAR

Dissensus Research mercek adını verdiği araştırma ve tasarım araçları kullanır. 

Mercek bir nesneye bakış açısını belirler. Her mercek aynı bütünün farklı yönlerini, detaylarını, unsurlarını ve boyutlarını gösterir. Böylece farklı düzlem, büyüklük ve niteliklerdeki aktörlere, kurumlara, söylemlere, pratiklere ve bunlar arasındaki ilişkilere odaklanmayı sağlar. 


Dissensus sahayı, veriyi ve analizi ölçeklendirmek için 3 farklı mercek kullanır, 


Göz Hizası

Gündelik hayatın akışına odaklanır.


Yakın Plan

İlk bakışta gözden kaçan detayları ortaya çıkarır.


Geniş Açı

Zamansal ve mekansal bağlamı kurar.

TOOLS


Dissensus Research uses research and design tools called lenses. A lens determines the perspective on an object. Each lens shows different aspects, details, elements, and dimensions of the same whole. This allows for a focus on actors, institutions, discourses, practices, and their relationships of varying scales, sizes, and qualities.


Dissensus uses 3 different lenses to scale the field, data, and analysis:


Eye Level 

Focuses on the flow of daily life.


Close-Up

Reveals details that might be missed at first glance.


Wide Angle

 Establishes temporal and spatial context.

Mercek değiştikçe yeni düzlemler, boyutlar, öğeler ve ilişkiler görünür hale gelir, yeni tanımlamalar ortaya çıkar.


Dissensus sahaya girdiğinde alana uygun merceklerini belirler.

Odağını yakınlaştırıp uzaklaştırarak duygu ve deneyimlere; düşünce ve davranışlara; algı ve eğilimlere bakar. Yaşamın kör noktalarına ve tutarsızlıklarına odaklanarak araştırma ve tasarım konusunun içerdiği çelişkileri ve boşlukları yakalar. Söylenen ile yapılan arasındaki ilişkiyi ve çelişkiyi analiz eder, tutarlılıkları ve tutarsızlıkları anlamlandırır. Böylece bütünü net görülebilir, belirsizlikleri yönetilebilir, geleceği tahmin edilebilir ve tasarlanabilir kılar.


Dissensus’un niteliksel araştırma ve tasarım projeleri 

ayrıntılarla iş görür, çünkü:

her parçada bütünden izler vardır,

ayrıntılara bakmak parçayı önemsemektir,

veri ayrıntıda gizlidir.

As the lens shifts, new planes, dimensions, elements, and relationships become visible, leading to new definitions.

When Dissensus enters the field, it identifies the most suitable lenses for that area. By zooming in and out, it examines emotions and experiences, thoughts and behaviors, as well as perceptions and tendencies. By focusing on life's blind spots and inconsistencies, it discerns the contradictions and voids central to the research and design topic. It evaluates the relationship and discrepancies between stated intentions and actual actions, interpreting both consistencies and inconsistencies. Consequently, the entirety becomes transparent, uncertainties are addressed, and the future can be anticipated, and subsequently designed.


Dissensus's qualitative research and design projects delve into details because:

there are traces of the whole in every fragment,

to focus on details is to value the component,

data lies within the finer points.Dissensus Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Sinanpaşa Mah. Süleyman Seba Cad. No:14 Daire: 5 Sıraevler

Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 541 910 8065   |   Fax: +90 850 5223403

info@dissensusresearch.com

LinkedInTwitterInstagramFacebookYouTube