Dissensus İstanbul merkezli disiplinlerarası araştırma ve tasarım şirketidir.

Dissensus is an interdisciplinary research and design company based in Istanbul. 

Dissensus, ürettiği bilginin aynı anda pek çok yöne aktığının farkında olan bir grup antropolog, sosyolog, iktisatçı, siyaset bilimci ve tarihçi tarafından kurulmuş disiplinlerarası araştırma tasarımı şirketidir. Duygular, düşünceler, deneyimler ve davranışların nicel ve nitel araştırmasında uzmanlaşmıştır. İş ortaklarının ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun olarak, Dissensus, hayatın akışına yön veren belirsizlikleri, çelişkileri ve çoklukları göz önünde bulunduran araştırma, tasarım, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Analizlerinde görme, anlama, karar alma ve tasarım çözümleri sunar.

Dissensus is composed of a group of anthropologists, sociologists, economists, political scientists, and historians who know quite well that the knowledge they produce can flow in many directions. It specializes in the quantitative and qualitative investigation of feelings, thoughts, experiences, and behaviors. In accordance with the needs and preferences of its partners, Dissensus offers research, design, training, and consulting services that take into account the uncertainties, contradictions, and pluralities that inflect the flow of life. The analyses it specializes in aim at providing new ways of seeing, understanding, decision-making, and designing.

YAKLAŞIM


Gündelik hayat, tutarlı düzlüklerden değil, çelişkili kıvrımlardan oluşur. Hayatın akışı içinde sürekli dolaşımda olan etkiler, anlamlar ve arzular; çoklu gerçeklikler, yaklaşımlar ve duruşlar yaratır. Duygu, düşünce, davranış ve deneyimler bireysel olduğu kadar toplumsal ilişkilerin karmaşık bir ürünüdür. Bireyler, sosyal ilişkiler ve toplumsal kurumlar akıl ve duygunun birlikteliğiyle hareket eder. Büyük veri çağında, nüansları gören bilgi üretme yöntemlerine duyulan ihtiyacın farkındayız. 


Bu yüzden; 


Hızlı biriken anlık veriyi çok katmanlı bir gündelik deneyim anlayışıyla birleştiriyoruz. Her bir araştırma için yeni bir yöntem tasarlıyoruz. Dissensus olarak bu derinliği anlamak ve bilgiye dönüştürmek için farklı disiplinlerden gelen deneyimlerimizi bir araya getiriyoruz. Yeni ilişkiler tespit ediyor, yeni kategoriler inşa ediyoruz.

PERSPECTIVE


Everyday life consists not of consistent planes but of contradictory twists. Effects, meanings, and desires that are constantly circulating within the flow of life create multiple realities, approaches, and stances. Emotions, thoughts, behaviors, and experiences are as much individual as they are a complex product of social relations. Individuals, social relationships, and societal institutions act with a blend of reason and emotion. In the age of big data, we recognize the need for knowledge production methods that see nuances.


Therefore;


We combine rapidly accumulating instantaneous data with a multi-layered understanding of daily experience. We design a new method for each research project. As Dissensus, we bring together our experiences from different disciplines to understand this depth and transform it into knowledge. We identify new relationships and construct new categories.

PRENSİPLER


VERİ BAZLI YARATICILIK

Sahanın ortaya çıkardığı veri ve ilişkileri önceler. Verili yaklaşımların önerdiği hipotezlerin yerine sahanın yaratıcılığını tercih eder. 


BÜTÜNSELLİK

Veriyi kendi toplumsal bağlamı içinde değerlendirir. Analitik ayrımlarla düşünürken hayatın bütüncüllüğünü göz önünde bulundurur. Araştırmalarını her bir olguyu var eden ilişki katmanlarını bir arada düşünerek gerçekleştirir. 


ŞÜPHECİLİK

Alışılagelmiş genellemeleri sorgular. Her bir çıkarımla birlikte yeni sorular sormaktan çekinmez.


YORUMSAMACILIK

Verinin kendi kendine konuşmayacağının bilincindedir. Farklı nedensellikleri yorumlamayla ortaya çıkarmanın peşindedir.

 

ETİK

Tasarımdan veri toplamaya, analizden raporlamaya kadar araştırmanın her safhasında mahremiyet ve hakkaniyetli temsil prensipleri ışığında hareket eder.

PRINCIPLES


DATA-BASED CREATIVITY

Prioritizes data and the relationships unveiled by the field. Favors field creativity over hypotheses put forth by data-driven approaches.


HOLISM

Assesses data within its social context. While employing analytical distinctions, it keeps in mind the entirety of life. Research is conducted taking into account all layers of relationships that give rise to each phenomenon.


SKEPTICISM

Challenges conventional generalizations. Never hesitates to pose new questions following each inference.


INTERPRETIVISM

Recognizes that data cannot speak for itself. Seeks to unveil various causal relationships through interpretation.


ETHICS

From design to data collection and from analysis to reporting, actions are guided by principles of privacy and equitable representation at every research stage.

Dissensus Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Sinanpaşa Mah. Süleyman Seba Cad. No:14 Daire: 5 Sıraevler

Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 541 910 8065   |   Fax: +90 850 522 3403

info@dissensusresearch.com

LinkedInTwitterInstagramFacebookYouTube