Yönelimleri takip eder, duyguları haritalandırır.

Traces orientations, maps feelings. 

Dissensus büyük veri çağında, yığına değil detaya önem veren bilgi üretme yöntemlerine duyulan ihtiyacın farkındadır. Hayatın akışına yön veren belirsizlik, çelişki ve çoklukları niteliksel veriye dönüştürür, nitelikli tasarımlar üretir.


Dissensus’un yaklaşımı ilişkisellik odaklıdır, 

çünküDissensus recognizes the need for information production methods that prioritize details over volume in the age of big data. It converts the uncertainties, contradictions, and diversities steering the course of life into qualitative data and creates high-quality designs.


Dissensus's approach centers on relationality 

because:

Dissensus geniş bir yelpazede kişi ve kurumlarla iş ortaklıkları kurar. 

Dissensus establishes partnerships with a wide range of individuals and institutions.

Özel Sektör

Dissensus markalarla çalışır, iş ortaklarının tercih ve ihtiyaçlarına yönelik tüketici, itibar ve kurumsal organizasyon araştırmaları yürütür. Hizmet tasarımı, müşteri profilleme, ürün geliştirme, organizasyonel inovasyon ve renovasyon konularında araştırma, tasarım ve danışmanlık hizmetleri sunar. Markaların, müşterilerin ve tüketicilerin problem alanlarını tespit eder, çözüm önerileri geliştirir.

Private Sector

Dissensus works with brands and conducts consumer, reputation, and corporate organization research tailored to the preferences and needs of its business partners. It offers research, design, and consulting services in service design, customer profiling, product development, organizational innovation, and renovation. It identifies problem areas of brands, customers, and consumers and develops solution proposals.

Kamu Sektörü

Dissensus ulusal ve yerel ölçekli kamu kurumlarıyla çalışır, onların tercih ve ihtiyaçlarına yönelik etkin yönetişim araştırmaları yürütür. Toplumsal ihtiyaçların tespitinden, bu ihtiyaçların karşılanmasını hedefleyen uygulamaların etki değerlenmelerine kadar geniş bir yelpazede araştırma, tasarım ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Public Sector

Dissensus collaborates with national and local public institutions, conducting effective governance research tailored to their preferences and needs. It offers a wide range of research, design, and consulting services, from identifying societal needs to evaluating the impact of practices aimed at addressing these needs.

Sivil Toplum Kuruluşları

Dissensus sosyal sorumluluk ve farkındalık kampanyaları yürüten ulusal ve uluslararası vakıflar, dernekler ve inisiyatiflerle çalışır. Sivil toplum kampanyalarının odak, yöntem ve etkinliklerine dair araştırma, tasarım ve danışmanlık hizmetleri sunar. Toplumsal problem alanlarını tespit eder, çözüm önerileri geliştirir.

Non-Governmental Organizations

Dissensus collaborates with national and international foundations, associations, and initiatives that run social responsibility and awareness campaigns. It offers research, design, and consulting services related to the focus, methods, and activities of civil society campaigns. It identifies societal problem areas and develops solution proposals.

Siyasal Partiler

Dissensus ulusal ve yerel ölçekli siyaset yapıcılar ve karar alıcılarla çalışır. Toplumsal problem alanlarına dair yürüttüğü duygu, düşünce, deneyim ve davranış araştırmalarıyla siyasi aktörlere, araştırma, tasarım ve danışmanlık hizmetleri sunar. Toplum odaklı siyasi stratejiler tasarlar, çözüm önerileri geliştirir.

Political Parties

Dissensus collaborates with national and local policymakers and decision-makers. Through its research on emotions, thoughts, experiences, and behaviors related to societal problem areas, it offers research, design, and consulting services to political actors. It designs community-focused political strategies and develops solution proposals.

Medya

Dissensus medya alanında uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte çalışan, ağ kuran, ölçüm ve değerlendirme yapan, politika üreten kişi ve kurumlarla çalışır. Toplumsal arzu ve beğenileri harekete geçiren, televizyon ve dijital platform yayıncılığı alanında, sektör araştırmaları ve  niteliksel izleyici araştırmaları tasarlar, var olan izleyici ölçüm sistemlerinin analizini yapar. Medya alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin işleriyle ilgili araştırmalar yapar. Kamu yayıncılığı, yayın politikaları ve denetimlerinin etkileri konusunda kamu kurumları ve belediyelere araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunar. 

Media

Dissensus collaborates with individuals and institutions in the media field that operate, network, measure, evaluate, and formulate policies on international, national, and local scales. It designs industry research and qualitative audience studies in the area of television and digital platform broadcasting and analyzes existing audience measurement systems. It conducts research related to the work of civil society organizations and professional bodies in the media field. Dissensus provides research and consulting services to public institutions and municipalities on public broadcasting, broadcasting policies, and the impacts of their regulations.

Meraklı Kalabalıklar

Dissensus köklü toplumsal, siyasal, ekonomik, teknolojik ve ekolojik dönüşümlerin yaşandığı günümüzde ortaya çıkan yeni olguları, imkanları ve problem alanlarını merak eder. Yürüttüğü araştırmalarla merakını paylaşan kalabalıklara niteliksel veri bazlı bilgi üretir, tartışmaya açar.

Curious Crowds

Dissensus, in today's world where profound social, political, economic, technological, and ecological transformations are taking place, is curious about emerging phenomena, opportunities, and problem areas. Through its research, it produces qualitative data-based information for audiences that share its curiosity and opens it up for discussion.

Dissensus Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Sinanpaşa Mah. Süleyman Seba Cad. No:14 Daire: 5 Sıraevler

Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 541 910 8065   |   Fax: +90 850 5223403

info@dissensusresearch.com

LinkedInTwitterInstagramFacebookYouTube